TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Stipendije

OBAVIJEST O DODJELI STIPENDIJE
UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI U ŠKOLSKOJ GODINI 2013/2014

                 Na temelju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata (Klasa: 021-05/11-01/21, Ur.broj: 2135-02-11-01 od 03.10.2011. godine) i raspisanog natječaja u školskoj odnosno akademskoj 2013/2014 godini Općina Kraljevec na Sutli dodjeljuje šest (6) novih učeničkih i jednu (1) studentsku stipendiju, za učenike odnosno studente s područja Općine Kraljevec na Sutli.

Visina stipendije iznosi:

    300,00 kuna mjesečno za učenike, počevši od rujna 2013. godine,
    400,00 kuna mjesečno za studente, počevši od listopada 2013. godine.

         U razmatranju pristigle dokumentacije i izvršenog bodovanja stipendija će se dodijeliti slijedećim učenicima i studentima:

UČENICI:

 ANA HLAD, Radakovo 182, Kraljevec na Sutli,

BENJAMIN BERIĆ, Gornji Čemehovec 31, Kraljevec na Sutli,

MAJA MAMIĆ, Movrač 76 A, Kraljevec na Sutli,

JOSIPA VRABEC, Radakovo 137, Kraljevec na Sutli,

VALENTINA SINKOVIĆ, Radakovo 97, Kraljevec na Sutli,

NIKOLA BOROŠAK, Kraljevec na Sutli 149 A, Kraljevec na Sutli.

 

         STUDENTICA:

ANĐELINA BOROŠAK, Radakovo 71, Kraljevec na Sutli.

 

         Na temelju marljivog rada i postignutog izvrsnog rezultata u protekloj školskoj/ akademskoj godini pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka, temeljem čl. 7 spomenutog Pravilnika imaju slijedeći:

 UČENICI:

MONIKA TRBUŠIĆ, Radakovo 32, Kraljevec na Sutli,

LEONARDA JANKOVIĆ, Gornji Čemehovec 54, Kraljevec na Sutli,

MIHAEL TRESK, Radakovo 149, Kraljevec na Sutli,

IVAN SPORIŠ, Radakovo 13, Kraljevec na Sutli.

 

STUDENTICE:

MATEA BABIĆ, Radakovo 71 B, Kraljevec na Sutli,

MARIJA UREK, Gornji Čemehovec 6, Kraljevec na Sutli,

PETRA HORVAT, Gornji Čemehovec 7, Kraljevec na Sutli.

 

U Kraljevcu na Sutli, 15.11.2013.   

 

      

    Načelnica

   Općine Kraljevec na Sutli

 Danijela Pongrac

O B A V I J E S TO DODJELI STIPENDIJEUČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLIU ŠKOLSKOJ ODNOSNO AKADEMSKOJ 2012/2013 GODINI

 

         Na temelju Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata (Klasa: 021-05/11-01/21, Ur.broj: 2135-02-11-01 od 03.10.2011. godine) i raspisanog natječaja u školskoj odnosno akademskoj  2012/2013. godini, Općina Kraljevec na Sutli dodjeljuje četiri ( 4) nove učeničke i jednu (1) studentsku stipendiju, za učenike odnosno studente s područja Općine Kraljevec na Sutli.


Visina stipendije iznosi:
- 300,00 kuna mjesečno za učenike, počevši od rujna 2012. godine,
- 400,00 kuna mjesečno za studente, počevši od listopada 2012. godine.

U razmatranju pristigle dokumentacije i izvršenog bodovanja stipendija će se dodijeliti slijedećim učenicima i studentima:

 

 UČENICI:   

 1.    MIHAEL TRESK, Radakovo 149, Kraljevec na Sutli,
2.   VIKTORIJA KRALJ, Strmec Sutlanski 56 A, Kraljevec na Sutli,
3.   HELENA ILIJAŠ, Kačkovec  59, Kraljevec na Sutli,
4.   KRUNOSLAV VRABEC, Radakovo 137, Kraljevec na Sutli.

 

 STUDENTICA:  

  1. MATEJA BABIĆ, Radakovo 71 B, Kraljevec na Sutli.

 

Na temelju  marljivog rada i postignutog izvrsnog rezultata u protekloj školskoj /akademskoj godini  pravo na nastavak primanja stipendije bez ponavljanja natječajnog postupka, temeljem čl. 7. spomenutog Pravilnika imaju slijedeći:

 
UČENICI:

MONIKA TRBUŠIĆ, Radakovo 32, Kraljevec na Sutli;

IVAN SPORIŠ, Radakovo 13, Kraljevec na Sutli;

LEONARDA JANKOVIĆ, Gornji Čemehovec 54, Kraljevec na Sutli;

MARIJA BAN, Kapelski Vrh 71 A, Kraljevec na Sutli;

BARBARA HLAD, Kraljevec na Sutli 85 A, Kraljevec na Sutli.
STUDENTI:

PETRA HORVAT, Gornji Čemehovec 7, Kraljevec na Sutli;

MARIJA UREK, Gornji Čemehovec 54, Kraljevec na Sutli;

JURICA KASTELJAN, Kačkovec 23, Kraljevec na Sutli;

ŠTEFICA SINKOVIĆ, Radakovo 154, Kraljevec na Sutli.

U Kraljevcu na Sutli, 17. Listopada 2012. godine.


Načelnik

Općine Kraljevec na Sutli

Antun Hrelja

The Best bookmaker bet365