TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Stanovništvo

Broj stanovnika: 1 723
Površina: 26,95 km2

Cijela općina ima 10 naselja i to : Draše (123 stanovnika), Gornji Čemehovec(125 stanovnika), Kačkovec (152 stanovnika), Kapelski Vrh (104 stanovnika), Kraljevec na Sutli (377 stanovnika), Lukavec Klanječki (64 stanovnika), Movrač (135 stanovnika), Pušava (28 stanovnika), Radakovo (505 stanovnika) i Strmec Sutlanski (104 stanovnika).Analizirajući promjene broja stanovnika u ovoj općini od prvih početaka popisa tj. od 1857 do 2001. godine, odnosno, do zadnjeg Popisa stanovništva, može se konstatirati, da sada  u općini živi najmanji broj  stanovništva u cijelom navedenom razdoblju.Od ukupno deset naselja u ovoj općini, skoro sva imaju pad broja stanovnika u zadnjih deset godina osim Strmeca Sutlanskog koji bilježi mali porast broja stanovnika.

OSNOVNI DEMOGRAFSKI PODACI

 

G O D I N E

N A S E L J A

 

1991.

2001.

2001.*

 

Draše

138

126

126

Gornji Čemehovec

150

135

137

Kačkovec

196

177

177

Kapelski Vrh

124

116

118

Kraljevec na Sutli

375

372

372

Lukavec Klanječki

84

74

74

Movrač

171

139

139

Pušava

46

43

43

Radakovo

595

529

535

Strmec Sutlanski

94

104

104

U K U P N O

1973

1815

1825

The Best bookmaker bet365