TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Odluke Općinskog Vijeća

DOKUMENTI:

ODLUKE 2016

 

ODLUKE 2015

- O SNIMANJU IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

- O OTPISU DUGA GRAĐANIMA

- O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITI ČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2015. GODINE

- O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

- O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JUO OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

- O OSNIVANJU OPĆINSKOG SAVJETA MLADIH

- O PRESTANKU MANDATA ČLANU OPĆINSKOG VIJEĆA 

- O POČETKU MANDATA ČLANU OPĆINSKOG VIJEĆA

- O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O TRGOVINI NA MALO IZVAN PRODAVAONICA

- O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

- O VREMENSKOJ REGULACIJI PALJENJA I GAŠENJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

- O ZAKUPU PRIZEMLJA OPĆINSKE ZGRADE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

- O IZRADI ( II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI)

- O DODJELI PRIZNANJA POVODOM SVEČANOG OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

 

ODLUKE 2014

 - O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

- O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA RAZDOBLJE 2006. - 2013. GOD.

- O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA I CIJENI GROBLJANSKIH USLUGA

- O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA CAFFE BAR "BARCA"

          - O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA BISTRO "BARCA"

- O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA

- O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

- O OSNIVANJU STALNIH, DRUGIH I POVREMENIH RADNIH TIJELA

- O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE NAČELNICI I ZAMJENIKU NAČELNICE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

- O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI TRGOVAČKOM DRUŠTVU "ZAGORSKI VODOVOD" D.O.O. ZA ZADUŽIVANJE

- O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JUO OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE NAČELNICI I ZAMJENIKU NAČELNICE OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI 2

- O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA DUGOROČNO KREDITNO ZADUŽENJE ZAGORSKOM VODOVODU D.O.O.

- O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

- O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI ZA 2015. GODINU

- O DAVANJU SUGLASNOSTI NA UGOVOR O DAROVANJU I POTPISU TABULARNE IZJAVE

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRALJEVEC NA SUTLI


RED. BR.

IME I PREZIME

ADRESA

BROJ
TELEFONA

STRANAČKA
PRIPADNOST

1.

Zvonimir Berić

Kačkovec 31, Kraljevec na Sutli

098 960 21 24

HSS

2.

Ljudevit Cvetković

Gornji Čemehovec 43, Kraljevec na Sutli

091 557 2486

HDZ

3.

Franjo Kolar

Draše 54, Kraljevec na Sutli

099 701 5122

HDZ

4.

Antun Hrelja

Strmec Sutlanski 39, Kraljevec na Sutli

098 548 087

HDZ

5.

Dragutin Skomina

Lukavec Klanječki 21, Kraljevec na Sutli

091 521 0220

HDZ

6.

Josip Vrabec

Radakovo 137, Kraljevec na Sutli

098 9120171

HDZ

7.

Marija Bogović

Kraljevec na Sutli 92 A, Kraljevec na Sutli

099 402 78 73

HSU

8.

Stjepan Tresk

Radakovo 149, Kraljevec na Sutli

098 186 24 18

HSU

9.

Dragutin Pappo

Strmec Sutlanski 56, Kraljevec na Sutli

099 857 70 13

HSU

10.

Zdravko Jemeršić

Kraljevec na Sutli 104 B,Kraljevec na Sutli

098 802 2506

SDP-HNS

11.

Oliver Borošak

Radakovo 65, Kraljevec na Sutli

098 932 24 42

SDP-HNS

The Best bookmaker bet365