Izvješća članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača