KONTAKT

 

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
Adresa: Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli
OIB : 07318138631

ŽIRO RAČUN Općine 2360000-1820800002
IBAN: HR8523600001820800002

Kontakt:
Tel: 049/554-523
Fax: 049/502-403
e-mail: opcina.kraljevec.ns@kr.t-com.hr

Načelnica Općine
gđa. Danijela Pongrac
email: nacelnica@kraljevecnasutli.hr
Mob: 099 3554 523

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Uredovno vrijeme Općine
ponedjeljak – petak: 7:00-15:00h
Radno vrijeme sa strankama: 8:00 do 14:00 sati.

Ivica Slavec – referent

Mob: 099/ 355 4521

Dragutin Postružin – komunalni radnik
Mob: 099 / 3554 – 524

Darko Babić – komunalni redar
Mob: 098 / 933 7956
Uredovno vrijeme na području Općine – svaku srijedu od 08:00 do 15:00 sati

Uredovno vrijeme načelnice za stranke – utorak od 8,00 do 10,00 sati i četvrtak od 13,00 do 14,00 sata