OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće

Predsjednik Općinskog vijeća

1.ANTUN HRELJA iz Strmca Sutlanskog 39 – HDZ

Zamjenici Predsjednika Općinskog  vijeća

2. MARIJA BOGOVIĆ iz Kraljevca na Sutli 64 – HSS, HSU, SDP
3. TOMISLAV BOROŠAK iz Kapelskog Vrha 15  – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Ostali članovi Općinskog vijeća

4. PETRA HORVAT iz Gornjeg Čemehovca 7 – HDZ
5. FRANJO KOREN iz Movrača 16– HDZ
6. ANA KOLAR iz Draša 54 – HDZ
7. JOSIP VRABEC iz Radakova 137– HDZ
8. BLANKA STIPČIĆ BERIĆ iz Kačkovca 31 – HSS, HSU, SDP
9. TOMISLAV KRIŽANEC iz Radakova 111– KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
10. MATEJA BABIĆ iz Radakova 71B – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
11. IVANA GRGAC iz Lukavca Klanječkog 15 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

ODBORI I POVJERENSTVA OPĆINSKOG VIJEĆA

MANDATNA KOMISIJA:

 1. Petra Horvat – za predsjednicu,
 2. Marija Bogović – za članicu,
 3. Ivana Grgac – za članicu.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE:

 1. Ana Kolar – za predsjednicu,
 2. Franjo Koren – za člana,
 3. Josip Vrabec – za člana,
 4. Ivana Grgac – za članicu,
 5. Tomislav Borošak – za člana.

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK:

 1. Petra Horvat – za predsjednicu,
 2. Franjo Koren – za člana,
 3. Ana Kolar – za članicu,
 4. Tomislav Križanec – za člana,
 5. Ivana Grgac – za članicu.

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN:

 1. Blanka Stipčić Berić – za predsjednicu,
 2. Ivana Postružin – za članicu,
 3. Ana Kolar – za članicu,
 4. Antun Hrelja – za člana,
 5. Franjo Koren – za člana.

 POVJERENSTVO ZA SOCIJALNU SKRB I ZAŠTITU:

 1. Marija Bogović – za predsjednicu,
 2. Dragutin Skomina – za člana,
 3. Štefica Horvatin – za članicu,
 4. Franjo Kolar – za člana,
 5. Mario Harapin – za člana.

POVJERENSTVO ZA ELEMENTARNE NEPOGODE:

 1. Josip Strunjak – za predsjednika,
 2. Martin Kralj – za člana,
 3. Franjo Hlad – za člana,
 4. Karlo Bogović – za člana,
 5. Tomislav Borošak –  za člana.

 POVJERENSTVO ZA PRIZNANJA:

 1. Neven Trbuha – za predsjednika,
 2. Marija Bogović – za članicu,
 3. Mladen Trbušić – za člana,
 4. Stjepan Hrelja – za člana,
 5. Mateja Babić – za članicu.

POVJERENSTVO ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU:

 1. Josip Vrabec – za predsjednika,
 2. Franjo Koren – za člana,
 3. Darko Skrbeta – za člana,
 4. Antun Hrelja – za člana,
 5. Dragutin Pappo – za člana.

 POVJERENSTVO ZA GOSPODARSTVO I NATJEČAJNE PROJEKTE:

 1. Blanka Stipčić Berić – za predsjednicu,
 2. Antun Hrelja – za člana,
 3. Stjepan Zorman – za člana,
 4. Franjo Koren – za člana,
 5. Ivana Grgac – za članicu.

POVJERENSTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA:

 1. Zvonimir Berić – za predsjednika,
 2. Martin Kralj – za člana,
 3. Josip Vukić – za člana,
 4. Ivica Hlad – za člana,
 5. Dragutin Kasteljan – za člana.

 POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE POSTUPKA KONCESIJE, JAVNE NABAVE I DRUGIH NATJEČAJA:

 1. Ivica Slavec – za predsjednika,
 2. Antun Hrelja – za člana,
 3.  Josip Vrabec – za člana,
 4. Stjepan Zorman – za člana,
 5. Mario Harapin – za člana.

POVJERENSTVO  ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – ŠKOLSTVO, INFORMATIKA I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA:

 1. Maja Trbušićza predsjednicu,
 2. Petra Horvat – za članicu,
 3. Blanka Berić Stipčić – za članicu,
 4. Ljiljana Hrelja – za članicu,
 5. Mateja Babić – za članicu.

POVJERENSTVO ZA KULTURU I ŠPORT:

 1. Tomislav Borošakza predsjednika,
 2. Dijana Vukina – za članicu,
 3. Damir Kralj – za člana,
 4. Dražen Jambrešić – za člana,
 5. Mateja Babić – za članicu.

 DISCIPLINSKA KOMISIJA:

 1. Ružica Jemeršić – za predsjednicu,
 2. Franjo Koren – za člana,
 3. Tomislav Borošak – za člana.